רגולציה וממשל

תזכיר כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור), התשע"ח-2018

עניינם של הכללים המוצעים בתזכיר בהגשת בקשות ומסמכים באופן מקוון לפי סעיף 345כד(ב) לחוק החברות. הם נועדו לקבוע את הליכי הזיהוי של מגיש הבקשה, הדיווח או המסמך, את אופן ההגשה ומבנה המסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה.

מסחר אלקטרוני

משרד האוצר מקדם את ההסדרה של שירותי תשלום אלקטרוניים

משרד האוצר פרסם השבוע את תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס' ...)(מתן שירותי תשלום), התשע"ח-2018. התזכיר גובש במשרד האוצר יחד עם רשות שוק ההון, בנק ישראל, משרד המשפטים והרשות להגבלים עסקיים, והוא עוסק במקטע נוסף של הפיקוח על ספקי שירותים פיננסים חוץ בנקאים, ומאפשר להם לנהל חשבונות תשלום ולספק שירותי תשלום לצרכן, במטרה להגביר את ...

רגולציה וממשל

תזכיר כללי העמותות (הגשה באופן מקוון), התשע"ח-2018

עניינם של הכללים המוצעים בתזכיר הוא הגשת בקשות ומסמכים באופן מקוון לפי סעיפים 2, 10 ו-38 לחוק העמותות, התש"ם-1980. הכללים נועדו לקבוע את הליכי הזיהוי של מגיש הבקשה, הדיווח או המסמך, את אופן ההגשה ומבנה המסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה.

מסחר אלקטרוני

בנק ישראל מגבש API לבנקאות פתוחה

בנק ישראל פועל לגיבוש סטנדרט API לבנקאות פתוחה, שיאומץ על ידי כל הבנקים בישראל, ויאפשר לחברות פינטק להציע שירותים של השוואת עלויות בין בנקים, ריכוז מידע פיננסי וייעוץ פיננסי. הבנק פרסם אתמול קול קורא לחברות פינטק המבקש מהן להציף בפניו סוגיות רלבנטיות לפרוייקט.

לדברי הקול קורא, בנק ישראל ורשות שוק ההון, החסכון והביטוח רואים חשיבות לאומית בקידום בנקאות פתוחה, שתאפשר ...

פרטיות וסייבר

צרפת: מפעילי תוסף פרסום לאפליקציות קיבלו אזהרה על הפרת ה-GDPR

שתי חברות המפתחות ומפעילות תוספים למפתחי אפליקציות (SDK) המשמשים לפרסום מקוון קיבלו אזהרה מרגולטור הפרטיות הצרפתי על הפרת הוראות תקנות הגנת הפרטיות החדשות (GDPR) הנוגעות לקבלת הסכמה נאותה ממשתמשים. אחד התוספים - TEEMO - אוסף את נתוני המיקום של המשתמש מדי חמש דקות, גם כאשר האפליקציה בה התוסף משולב לא פעילה. על בסיס נתוני המיקום מוצגות למשתמש פרסומות ממוקדות. תוסף אחר - FIDZUP - אוסף את ...

פרטיות וסייבר

טראמפ ביטל את מדיניות אובמה שהגבילה תקיפות סייבר

נשיא ארצות-הברית, דונלד טראמפ, ביטל כללים מסווגות המוכרים כ"דירקטיבת מדיניות נשיאותית 20" (Presidential Policy Directive 20) שהותקנו על-ידי הנשיא אובמה, ומסדירים ביצוע התקפות סייבר נגד מטרות זרות על -ידי ממשלת ארה"ב, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. המדיניות, למרות היותה מסווגת, פורסמה ב-2013 לאחר שהודלפה על ידי אדוארד סנודן, ובינתיים לא ידוע איזה כללים אומצו במקומה. 

כדי לבצע ...

מסחר אלקטרוני

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס' ...)(מתן שירותי תשלום), התשע"ח-2018

תזכיר שהוא חלק מהאסדרה והפיקוח על נותני שירותים פיננסיים שונים, כאשר מקטע זה של החקיקה נועד להסדיר את כלל הפעילות של מתן שירותי תשלום. שירותים אלה כוללים ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים; הנפקה של אמצעי תשלום; סליקה של עסקאות תשלום וכן מתן שירותי כספומט.