מסחר אלקטרוני

ארה"ב: מטבעות וירטואליים נתונים לפיקוח כסחורות

בית משפט פדרלי מחוזי בניו-יורק פסק כי לנציבות הסחר בחוזים על סחורות בארה"ב (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) נתונה סמכות חוקית לפקח על מטבעות וירטואלים כסחורות, מאחר והמונח "סחורה" כהגדרתו בחוק הרלוונטי בארה"ב משתרע על מטבעות וירטואלים הן מבחינה כלכלית והן מבחינת פרשנית. במסגרת זו רשאית הנציבות להפעיל פיקוח רגולטורי גם על מעשי הונאה הקשורים במטבעות וירטאולים אפילו כשלא מדובר ...

מסחר אלקטרוני

תביעת מיליונים של החיפושיות על מכירת מוצרים מזויפים ברשת

חברת המולטימדיה Apple Corps, שנוסדה על-ידי להקת ה-Beatles בשנת 1968 ומחזיקה בזכויות לסימני המסחר של הלהקה, הגישה תביעה על סך 100 מיליון דולר לבית משפט פדרלי במדינת פלורידה. התביעה הוגשה כנגד 50 חנויות מקוונת המוכרות מוצרים מזויפים הכוללים את סימני המסחר של הלהקה, כגון "Beatles" או "Yellow Submarine", ללא הרשאה. סימני המסחר של הלהקה הוטבעו על מגוון רחב של מוצרים, ונמכרו ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 60)(איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה באינטרנט), התשע"ח-2018

הצעת חוק מטעם הכנסת [765], המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק שנעשית באמצעות האינטרנט, העוסק לא יגבה מהצרכן עמלה עבור ביצוע העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה באותו סכום או שיעור עבור מכירת נכס או שירות זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

מסחר אלקטרוני

תזכיר צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ח-2018

תזכיר חוק שנועד להפחית את הנטל הרגולטורי הכרוך בחובת סימון של מוצרי הלבשה, לרבות ביטול החובה לסמן בעברית מוצרי הלבשה הנמכרים בעסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט, ובלבד שהעוסק גילה לצרכן את המידע הנדרש בשלב השיווק מרחוק.

מסחר אלקטרוני

רשות המסים מבהירה את כללי המיסוי על אסימונים וירטואלים מונפקים (ICO)

רשות המסים פרסמה אתמול להערות הציבור טיוטת חוזר מקצועי המפרטת את היבטי המיסוי על חברות המגייסות כספים בדרך של ICO (הנפקת אסימונים - Initial Coin Offering) על בסיס טכנולוגיית בלוקצ'יין, ואת היבטי המיסוי החלים על אלה המחזיקים באסימונים. החוזר מיועד לחול רק על הנפקות של אסימוני שירותים ומוצרים (Utility Tokens) - כאלה המונפקים על ידי גורם מרכזי ומייצגים התחייבות מצד הגורם המנפיק לתת שירות ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח–2018

הצעת חוק פרטית [פ/5210/20] של חברת הכנסת מירב בן ארי ואח', המבקשת לקבוע כי היכן שנתן צרכן לעוסק את הסכמתו לשלוח פירוט תשלומים בדרך ממוחשבת, תישלח החשבונית אחת לחודש למען הממוחשב, במקום אחת לשישה חודשים כפי שקובע החוק כיום.

מסחר אלקטרוני

צרפת: פיקוח הדוק יותר על מוצרים פיננסים מבוססי מטבעות וירטואלים

רגולטור השוק הפיננסי בצרפת (Autorite des Marches Financiers) פרסם גילוי דעת תקדימי שלפיו מוצרים פיננסיים, כמו נגזרות וחוזים עתידיים, המושתתים על מטבעות וירטואליים כגון ביטקוין, כפופים לרגולציה הכלל-אירופית המחמירה על מוצרים פיננסים (MiFID - Markets in Financial Instruments Directive). בין יתר השלכות הקביעה - איסור על פרסום מקוון של מוצרים פיננסיים מבוססי מטבעות וירטואלים (כמו אופציות בינאריות), חובות דיווח ושקיפות מוגברות וחובת קבלת ...