שונות

הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון - הנגשת מאגרים), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4417/20] של חברת הכנסת שרן השכל, המבקשת לקבוע כי האקדמיה ללשון העברית תאפשר לציבור הרחב גישה אינטרנטית לכלל היצירות הספרותיות ומאגרי המידע המצויים ברשותה. גישה כאמור תהיה תוך מתן אפשרות מרבית לחיפוש ולהורדת מידע, וללא תמורה.

אחריות ספקים

תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן על פי בקשתו)(תיקון מס'), התשע"ז-2017

תזכיר חוק שמטרתו לצמצם את הפער במידע המועבר טלפונית בין עוסקים לצרכנים, בכל עניין הקשור לעסקה. בהתאם לתזכיר, עוסק המנוי בתוספת השנייה לחוק (תקשורת, חשמל, גז, מים ורפואה דחופה) וכן עוסק שמבצע שיווק מרחוק באמצעות הטלפון - (1) יקליטו כל שיחה עם צרכן, לרבות שיחה מהצרכן לעוסק; (2) יודיעו על הקלטת השיחה; (3) ישמרו את ההקלטה למשך שנתיים לפחות; (4) ימסרו ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום מודעות גיוס לזנות), התשע''ז–2017

הצעת חוק פרטית [פ/4307/20] של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי ואח', המציעה להוסיף איסור עונשי שעניינו באיסור פרסום מודעות גיוס לזנות. "פרסום" לפי החוק המוצע כולל גם פרסום במדיה משודרת או ווירטואלית, לרבות במודעות, אתרי אינטרנט, פורומים חברתיים, מדיה דיגיטלית, מדיה חברתית טלפונית או וירטואלית, או בכל אמצעי תקשורתי אחר אשר משמש לתקשורת חברתית, להעברת מסרים או להפצה ולשיווק ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ז-2017

הצעת חוק ממשלתית (1136) המבקשת לתקן את החוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו-2016, ולקבוע הסדר המאפשר למשטרת ישראל לקבל מבעל רישיון בזק, באופן אוטומטי יחד עם נתוני השיחה, גם נתוני מיקום של המתקשר אל מוקד החירום, המצויים במאגר מידע של בעל הרישיון. לעיון בתזכיר החוק.

תקשורת

הצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ז-2017

הצעת חוק ממשלתית [1147] שנועדה להתמודד עם התופעה של פרסום שירותי זנות, עבירות סמים ועבירות נוספות, על-ידי פרסום בפומבי של מספרי טלפון סלולריים, תוך הסתרת זהות המבצע (מספר ללא בעלים רשום, מכשירי "פריפייד"). הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה כלי להתמודד עם התופעה, באמצעות הסמכה למתן צו המורה למפעיל סלולרי לחסום את הגישה למספר טלפון שקיים יסוד סביר להניח שמשמש לצורך ...